BSZ bewindvoering, mentorschap, curatele

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
BSZ bewindvoering, mentorschap , curatele
Contactpersoon M. Berktas
E-mail adres info@bsz.nu
Adres Postbus 252 7040 AG 's-Heerenberg
Telefoonnummer 06 557 98 477
Website http://www.bsz.nu

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

BSZ is een jonge praktijk met ruime ervaring in bewindvoering, mentorschap en curatele.

Wat bieden wij aan?

Betrouwbare en persoonlijke uitvoering van de door de kantonrechter opgelegde beschermingsmaatregelen beschermingsbewind, mentorschap en curatele.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

BSZ wil mensen die op alle mogelijke manieren zijn vastgelopen weer op weg helpen. Door de individuele aanpak proberen wij het beste resultaat te bereiken. Uitgangspunt van de hulpverlening zal zijn de eigen verantwoordelijkheid, ieder op zijn eigen niveau.

Niet iedereen is hiertoe geheel zelfstandig in staat. Beschermd verder leven is dan misschien het hoogst haalbare.

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Niet van toepassing.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Het landelijk overleg kantonrechters (LOVCK) heeft richtlijnen opgesteld ten aanzien van de beloningsgrondslag voor een bewindvoerder, mentor en curator. Deze tarieven kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. De kantonrechter stelt jaarlijks voor iedere uitgesproken beschermingsmaatregel het honorarium daadwerkelijk vast. Over de vastgestelde bedragen wordt BTW berekend.

Zoekwoorden

beschermingsbewind bewindvoering mentorschap curatele