De Karmel wonen en dagbesteding/De Kroon Zorginstelling BV

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
De Karmel wonen en dagbesteding/De Kroon Zorginstelling BV
LOGO HIER
Contactpersoon Thea Holtman
E-mail adres t.holtman@dekroonzorg.nl
Adres Lodderhoeksestraat 10c Angeren
Telefoonnummer 026-3252801
Website https://dekarmel.nl/

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

welzijn, wonen, zorg, activering/dagbesteding, begeleid en beschermd wonen

Wat bieden wij aan?

begeleiding groep (dagbesteding), begeleiding individueel, behandeling, Begeleid en beschermd wonen

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

iedereen, 0-99 jaar, inwoners met verstandelijke beperking, inwoners met een lichamelijke beperking, inwoners met psychiatrische problematiek

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Bij iedere aanmelding die bij de Karmel of bij de Kroon wordt gedaan, onderzoeken wij of we met onze bestaande voorzieningen een passend zorgaanbod hebben. Wanneer wij niet direct aan de zorgvraag kunnen voldoen, onderzoeken wij of we een voorziening kunnen creëren voor de cliënt.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

De zorg van de Karmel en van de Kroon wordt geboden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet (JW) en de Wet langdurige zorg (WLZ).

Zoekwoorden

De Karmel, De Kroon, begeleiding groep, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding individueel.