De Lichtenvoorde

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
De Lichtenvoorde
LOGO HIER
Contactpersoon Hier uw tekst
E-mail adres info@delichtenvoorde.nl
Adres Hier uw tekst
Telefoonnummer 0544-371130
Website https://www.delichtenvoorde.nl

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

De Lichtenvoorde is nu een zorgaanbieder in de caresector met als belangrijkste doelstelling het verzorgen en begeleiden van mensen met een (licht verstandelijke, matige of ernstige verstandelijke en/of psychiatrische en/of lichamelijke) beperking, ongeacht geslacht, leeftijd, etnische afkomst of levensovertuiging, als volwaardige burgers in de lokale samenleving. De organisatie is toegelaten tot de zorgfuncties LVB, VG, GGZ en LG en voert voor ruim 800 cliënten behalve langdurige zorg (WLZ) ook jeugdzorg, Wmo en GGZ-c zorg uit. Dit gaat met ca. 600 medewerkers en 350 vrijwilligers.

De Lichtenvoorde werd in 2006 als een van de eerste zorginstellingen volledig HKZ-gecertificeerd en werd in 2013 ook als eerste gehandicaptenzorginstelling gecertificeerd voor de Roze Loper (tolerantie ten aanzien van seksuele diversiteit bij cliënten en medewerkers). De organisatie behoort bij de sectorbrede cliëntwaarderingsonderzoeken tot de best scorende instellingen; dat geldt ook voor de jaarlijkse medewerkersraadpleging door Effectory. De Lichtenvoorde is een erkend Calibris-leerbedrijf en ontwikkelde met Avans+ een door de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) erkende interne Mbo+ opleiding voor gespecialiseerde jeugdzorg. In 2012 is in samenwerking met Avans+ ook een gespecialiseerde Mbo+ opleiding voor de ouderenzorg binnen de gehandicaptenzorg ontwikkeld.

De Lichtenvoorde is flexibel en gezond en behoort verder tot de koplopers binnen de sector waar het gaat om de toepassing van zorgtechnologie. Dat geldt ook voor het omgaan met seksualiteitsvraagstukken en kleinschalige zorg in de wijk. Binnen de sector wordt De Lichtenvoorde gewaardeerd voor de bejegening van cliënten en de innovaties van zorgprocessen.

Wat bieden wij aan?

 • Diversen zorgvormen
  • Jeugdzorg (met behandeling)
  • Thuisondersteuning
  • Werken en vrije tijd activiteiten
  • Wet langdurige zorg
 • Kortdurende opvang (weekend en vakantieperiode)
 • Naschoolse dagopvang en dagbesteding
 • Directe toegang 7 x 24
 • Crisis/noodopvang
 • Zorgexpertise (observatie, diagnostiek, onderzoek en behandeling)
 • Zorg op maat, maatwerk en dienstverlening

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Mensen (kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) met een beperking.

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Gaat in overleg met medewerkers zorgloket, zie https://www.delichtenvoorde.eu/zorgloket

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Neem contact op met het zorgloket, zie https://www.delichtenvoorde.eu/zorgloket

Zoekwoorden

jeugdzorg, technologie, zorgtechnologie, niet aangeboren hersenletsel, nah, autisme, wet langdurige zorg, wlz, dagbesteding,