Dyslexiecentrum Twente

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Dyslexiecentrum Twente
LOGO HIER
Contactpersoon Mathilde Heinen
E-mail adres mathilde.heinen@expertis.nl
Adres Prins Bernhardplantsoen 204
Telefoonnummer 074-8516574
Website http://www.dctwente.nl/

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

DCTwente is gespecialiseerd in leerproblemen bij leerlingen in Primair en Voortgezet onderwijs, en alle hieraan verwante moeilijkheden die goed leren in de weg kunnen staan. In opdracht van ouders en scholen verrichten wij diagnostisch onderzoek, en naar aanleiding van het onderzoek adviseren wij ouders en scholen en voeren zo nodig behandeling uit.

Zwaartepunt is de diagnostiek en behandeling van dyslexie en dyscalculie. DCTwente voert het Keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie en in veel gevallen wordt de door ons geboden dyslexiezorg vergoed door de gemeente.

Ons team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit (GZ)psychologen, orthopedagogen (NVO-generalist), een logopedist en andere specialisten.

Ons uitgangspunt bij diagnostiek en behandeling is een passende samenwerking tussen de diagnost / behandelaar, de leerling, de ouder en de school; een effectieve samenwerking voor een zo hoog mogelijk resultaat.


Wat bieden wij aan?

• Diagnostiek en behandeling van dyslexie. Voor leerlingen uit het PO vaak vergoed door de gemeente;

• Diagnostiek en behandeling van dyscalculie;

• Cogmed Training en Jungle Memory voor het verbeteren van de conentratie en het werkgeheugen;

• Individuele of groepsgewijze diagnostiek met als doel om goede handelingsadviezen te geven aan ouders en school. Er valt te denken aan : intelligentie, leerproblemen, geheugen, gedrag, schoolkeuze;

• Voorlichtingen, cursussen, informatiebijeenkomsten, individuele spreekuren voor ouders en scholen, bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie en ICT, werkgeheugen of werkwoordspelling.

Bezoek voor meer informatie onze website: www.dctwente.nl.  

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Inwoners van alle gemeenten in Twente en de Achterhoek zijn bij ons welkom. Wij werken vaak voor leerlingen in het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs, maar ook volwassenen zijn welkom.

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Wij hanteren geen specifieke toelatings- of uitsluitingscriteria.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

De gemeente vergoedt de dyslexiezorg wanneer leerlingen aan landelijke eisen voldoen. Het betreft alleen leerlingen uit het Primair onderwijs, bij wie de school vermoedt dat er sprake is van een ernstige vorm van dyslexie.

Aan andere dienstverlening zijn kosten verbonden.


Locaties

'Diagnostiek vindt plaats op de school van de leerling. Onze behandellocaties zijn in Hengelo, Enschede (meerdere locaties), Haaksbergen, Vriezeveen, Denekamp, Oldenzaal, Almelo, Losser. Bij voldoende leerlingen starten wij ook in andere plaatsen in Twente of de Achterhoek behandellocaties.

Zoekwoorden

Vermeld hier de zoekwoorden waarop u vindbaar wilt zijn.