Estinea

From Voormekaar
This is the approved revision of this page; it is not the most recent. View the most recent revision.
Jump to: navigation, search
Estinea
LOGO HIER
Contactpersoon Anne-Marieke Vreeman
E-mail adres communicatie@estinea.nl
Adres Herenstraat 21
Telefoonnummer 088 49 50 500
Website http://www.estinea.nl

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

Wij ondersteunen meer dan 850 mensen met een beperking in Twente en de Achterhoek. Bijna 800 medewerkers en zo'n 425 vrijwilligers zetten zich dagelijks voor hen in. Estinea ondersteunt zowel mensen met een verstandelijke beperking, als mensen een lichamelijke beperking, niet-aangeboren herenletsel, autisme, gedragsproblematiek, ouderen en kinderen. De ondersteuning wordt gegeven door goed opgeleide medewerkers en vrijwilligers, waarbij we (indien mogelijk) ook mantelzorgers betrekken.

Wat bieden wij aan?

Je kunt bij Estinea terecht met al je ondersteuningsvragen. Wij bieden begeleiding, dagbesteding, ondersteuning bij betaald of onbetaald werk, leren, behandeling, beschermd wonen, spoedzorg en langdurige zorg. Binnen de Wmo, Wlz, zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. We ondersteunen zowel bij eenvoudige kortdurende vragen, als intensieve complexe vragen. De financiering kan zowel in natura, als via pgb plaatsvinden.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Alle inwoners van de gemeente Berkelland met een ondersteuningsvraag in alle leeftijden. 

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Nee. We hebben echter geen locaties waar dwangopnames kunnen plaatsvinden vanuit een rechterlijke machtiging (RM) of in bewaringstelling (IBS). Wel bekijken we altijd per vraag of wij de gewenste ondersteuning kunnen bieden, dit wordt op individueel niveau bekeken.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Nee, alleen de wettelijk verplichte eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning.

Zoekwoorden

Autisme, lichamelijke beperking, verstandelijke beperking, meervoudige beperking, dementie, psychische beperking, niet-aangeboren hersenletsel, hulp bij opvoeden en opgroeien.