Hospicegroep de Lelie

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Hospicegroep de Lelie
LOGO HIER
Contactpersoon Joke Verwey en Janny Stronks
E-mail adres info@hospicedelelie.nl
Adres Leliestraat 36 Winterswijk
Telefoonnummer 0543-521111
Website http://www.hospicedelelie.nl/

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

De meeste mensen sterven bij voorkeur thuis, te midden van hun familie en dierbaren. De vrijwilligers van Hospicegroep De Lelie bieden hulp in zo’n thuissituatie en werken met veel inzet mee om deze periode voor alle betrokkenen zoveel mogelijk te verlichten. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid van thuisverzorging. Als thuisverzorging onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat de situatie dit niet toelaat of de familie overbelast raakt, kan ons hospice uitkomst bieden.

Hospice De Lelie staat aan de Leliestraat in Winterswijk en biedt plaats aan vier gasten. Elke bewoner heeft een eigen kamer en kan deze naar eigen wens en voorkeur inrichten. De medische en verpleegkundige zorg ligt in handen van de eigen of een vervangende huisarts en de thuiszorg. Alle overige zorg wordt door vrijwilligers gegeven, desgewenst samen met de familie. Voor familie is een logeerkamer aanwezig in het hospice. Ook is het mogelijk om bij de bewoner op de kamer te slapen.

Wat bieden wij aan?

Alle verzorging in het Hospice De Lelie is erop gericht om het sterven zelf zo vredig en natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Dit gastenhuis is kleinschalig van opzet om de thuissituatie zo veel mogelijk te benaderen. Goede pijnbestrijding is een belangrijk punt. De huisarts zal hieraan alle aandacht geven. Als uitgangspunt blijft de eigen huisarts de gast begeleiden. Personen van buiten de regio Winterswijk kunnen een beroep doen op één van de huisartsen die betrokken zijn bij hospice De Lelie.

In het gastenhuis wordt een deel van de zorg door de thuiszorg verricht. Daarnaast zijn dagelijks twee vrijwilligers aanwezig voor het verlenen van aanvullende zorg. ’s Nachts wordt de zorgverlening ingevuld door een professioneel verzorgende.

Voor het bereiken van de doelstellingen is Hospicegroep De Lelie afhankelijk van mensen die op vrijwillige basis minimaal 8 uur per week in wisselende diensten zorg verlenen aan onze cliënten. Samen begeleiden we het proces waar de cliënt doorheen gaat, ondersteunen hem of haar daarin en komen zoveel mogelijk tegemoet aan alle wensen. Het mag duidelijk zijn dat dit speciale eisen stelt aan de mensen die voor De Lelie werken. Zowel in de thuissituatie als in het gastenhuis werken vrijwilligers voor De Lelie in de overtuiging dat hun ervaring ertoe kan doen. ‘Je voegt leven aan de laatste dagen toe.’


Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Hospicegroep De Lelie is gericht op mensen: • die in de Oost Achterhoek of omgeving wonen • die naar verwachting drie maanden of minder te leven hebben • die geen gecompliceerde medische zorg nodig hebben • voor wie in eigen kring onvoldoende verzorging kan worden georganiseerd

Hospicegroep De Lelie is gefundeerd op een algemene grondslag: levensovertuiging of maatschappelijke positie spelen geen rol voor zorg of opname. Behalve voor de lichamelijke toestand van de bewoners is er ook veel tijd en aandacht voor ieders emotioneel en geestelijk welzijn. In Hospice De Lelie zal het leven in beginsel niet kunstmatig worden verkort of verlengd.

De vrijwilligers van Hospicegroep De Lelie hebben allemaal een professionele training doorlopen om in de thuiswake en het hospice werkzaam te kunnen zijn. Het zijn gemotiveerde en betrokken mensen, die zich graag inzetten om onze cliënten en gasten te begeleiden in hun laatste levensfase. Vrijwilliger worden? Klik hier om onze vacatures te zien.


Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Voor de verzorging thuis kan een terminale zieke door iedereen worden aangemeld. De coördinator zal daarna de mogelijkheid tot inzet van een vrijwilliger beoordelen. Gezien het aantal beschikbare vrijwilligers kunnen wij onze hulp op meerdere plaatsen tegelijk inzetten.

Voor opname in het hospice is naast het verzoek van de gast en/of familie ook een indicatie en een verklaring van een arts vereist. Uiteraard gebeurt opname in het hospice in samenspraak met de huisarts, de thuiszorg en/of het ziekenhuis.

Hospice De Lelie heeft een beperkt aantal bedden en het kan daarom voorkomen dat er een wachtlijst wordt gehanteerd. Het hospice behoudt zich het recht voor om mensen in bijzondere omstandigheden voorrang te verlenen. In principe is de maximale verblijfsduur drie maanden.


Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Voor hulp door onze vrijwilligers in de thuissituatie wordt geen bijdrage gevraagd. Voor het gebruik van het hospice vraagt De Lelie van de gasten een bijdrage per dag die afhankelijk is van de aanvullende verzekering van de gast. Meer informatie over de kosten vind u op http://www.hospicedelelie.nl/financien/

Zoekwoorden

Hospice, levenseinde, thuiswake, de lelie, vrijwilligerswerk, terminaal, terminale zieke, thuiszorg, verzorging, rust