Humanitas DMH

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Humanitas DMH
LOGO HIER
Contactpersoon Stefan Lochs
E-mail adres stefan.lochs@humanitas-dmh.nl
Adres Zadelstede 1 Nieuwegein
Telefoonnummer 306005170
Website www.humanitas-dmh.nl

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

welzijn, zorg

Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag (DMH)

Wat bieden wij aan?

begeleiding groep (dagbesteding), activiteiten, begeleiding individueel, vrijwilligerswerk, werktrajecten, ontmoeten

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

12-18 jaar, 18-65 jaar, 65-...... jaar, inwoners met verstandelijke beperking, inwoners met psychiatrische problematiek

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Dit verschilt per regio.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Er wordt zorg geboden op basis van een eigen bijdrage die via door het CAK wordt berekend.

Zoekwoorden

Vermeld hier de zoekwoorden waarop u vindbaar wilt zijn.