IrisZorg

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
IrisZorg
LOGO HIER
Contactpersoon Ismael Johannis
E-mail adres i.johannis@iriszorg.nl
Adres Terborgseweg 63 Doetinchem
Telefoonnummer 088-6061347/088-6061600
Website http://www.iriszorg.nl/

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

zorg en preventie en vroeg signalering in de wijk, verslavingsbehandeling, crisisopvang, ambulante woonbegeleiding, wonen bij Iriszorg, dag- en nachtopvang, werk, forensische zorg en reclassering, FACT, verslavingsreclassering

Wat bieden wij aan?

Preventie, behandeling, wonen (Instelling voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang)

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

12-18 jaar, 18-65 jaar, 65-...... jaar.

Iris In De Buurt: Voorkomen dat het écht mis gaat. IIDB ondersteunt mensen waarvan we weten dat ze veel gebruiken/ of mensen die dakloos dreigen te worden. IIDB zoekt de mensen op in de wijk die veel gebruiken of dakloos raken. In nauwe samenwerking met buurt- en zorgteams. IIDB geeft voorlichting, advies en trainingen en leiden mensen indien nodig naar de juiste zorg, binnen, of buiten IrisZorg. Altijd in te schakelen en geen beschikking voor nodig.

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

-

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Ja voor specialistische zorg, via beschikking van de gemeente of doorverwijzing van de huisarts. Nee, voor inschakelen IRIS inde Buurt

Locaties

- Polikliniek Doetinchem, Frielinkstraat 3, Doetinchem, 088-6061600 - Polikliniek Groenlo, Buitenschans 54, Groenlo, 088-6061600 - Crisisopvang en nachtopvang, Kapoeniestraat 9-05, Doetinchem, 088-6061600 - Dagopvang, Ambachtstraat 3, Doetinchem, 088-6061600 - Werk, Ambachtstraat 3, Doetinchem, 088-6061600 - Forensische zorg, forensischnetwerk@iriszorg.nl

Zoekwoorden

Vermeld hier de zoekwoorden waarop u vindbaar wilt zijn.