Livio

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Livio
LOGO HIER
Contactpersoon Manon Smit
E-mail adres m.smit@livio.nl
Adres ‘t Meuke 41 Haaksbergen
Telefoonnummer 053-4602543
Website http://www.livio.nl/

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

welzijn, wonen, zorg, vrijwilligersorganisatie, activering/dagbesteding

Wat bieden wij aan?

thuiszorg/wonen met zorg, begeleiding groep (dagbesteding), activiteiten, vrijwilligerswerk, behandeling

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Iedereen, 18-65 jaar, 65-...... jaar, inwoners met een lichamelijke beperking, PG

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Op basis van indicatie.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Zorg ontvangen de klanten en wordt vergoed door de Wmo, Wlz of Zorgverzekeringswet.

Zoekwoorden

Vermeld hier de zoekwoorden waarop u vindbaar wilt zijn.