MAROPE op Landgoed Zelle

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
MAROPE op Landgoed Zelle
LOGO HIER
Contactpersoon Jeroen Hoppen
E-mail adres marope@upcmail.nl
Adres Zelledijk 42a Hengelo Gelderland
Telefoonnummer 06-40278094
Website http://marope.nl/

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

welzijn, wonen, zorg, onderwijs, activering/dagbesteding.

MAROPE biedt aan iedereen vanaf 11 jaar en ouder de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Onder deskundige begeleiding, met een plan en in kleine groepjes wordt gewerkt aan individuele doelen om iedereen zo veel mogelijk mee te laten participeren in de reguliere maatschappij. Dat lukt niet altijd in 1x, lukt voor een korte periode niet meer of er blijkt altijd een vorm van begeleiding ondersteuning nodig. Dat kan op het gebied van wonen (kamertraining, begeleid wonen, crisisopvang voor jongeren en jong volwassenen) en op het gebied van werken in de bosbouw, moestuin, lichte horeca, landschapsbeheer, boeren met brandrode runderen, timmermanswerk.

Wat bieden wij aan?

begeleiding groep (dagbesteding), activiteiten, scholing, begeleiding (individueel), vrijwilligerswerk, werktrajecten, ontmoeten, behandeling, anders: begeleid kamerbewoning, crisisopvang, weekend logeeropvang, ambulante begeleiding. Scholing in de vorm van leerwerktrajecten. Tevens bieden we stageplekken aan leerlingen van praktijkscholen en AOC. Stagiaires van opleidingen van Helicon, Graafschap College, particuliere scholen voor.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

12-18 jaar, 18-65 jaar, inwoners met een verstandelijke beperking, inwoners met een lichamelijke beperking, inwoners met psychiatrische problematiek, Anders: Burn-out, re-integratie, jeugdhulpverlening, ex-verslaving

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Belangrijk is de klik die er moet zijn met het werk en de mogelijkheid voor ontwikkeling.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Ja

Zoekwoorden

Vermeld hier de zoekwoorden waarop u vindbaar wilt zijn.