Marant

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Marant
Contactpersoon Aike Kaak, Orthopedagoog en relatiemanager regio Achterhoek en Twente
E-mail adres a.kaak@marant.nl
Adres Hoofdkantoor Marant

Nieuwe Aamsestraat 84A 6662 NK Elst

dichtbijzijnde locatie vanuit gemeente Berkelland: Gezonheidscentrum 'den Papendiek' Buitenschans 28, 7141 EL Groenlo

Telefoonnummer 06-31795897
Website http://www.marant.nl

Wie zijn wij?

Marant is een lerende, innoverende organisatie waarbij de verbinding van kwaliteiten onze kracht is. Marant is de partner in onderwijs en zorg. We bewegen mee met de ontwikkelingen op verschillende gebieden binnen de zorg en onderwijs.

Marant verbindt alle facetten van onderwijs. Zo versterken en inspireren we elkaar. Onder onze paraplu valt de Behandelpraktijk, Interstudie, en EduService. Zie ook onze site: www.marant.nl

Wat bieden wij aan?

Marant biedt onderzoek en behandeling, bij kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie en binnen de basis-ggz. 

Belangrijke speerpunten zijn:

1. Kindnabije zorg: Zorg in een vertrouwde omgeving is ontzettend belangrijk, daarom komen onze behandelaars op school. Minimale onderwijstijd gaat zo verloren en er zijn korte lijntjes met school.

2. Wetenschap: Marant werkt aan een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van dyslexiebehandelingen in samenwerking met de Radboud Universiteit en gebruikt deze resultaten om de zorg waar nodig verder te verbeteren.

3. Onderwijs en zorg: Marant is werkzaam in zowel onderwijs als zorg en levert een actieve bijdrage in de verbinding tussen Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg.    

Wat voor soort organisatie zijn wij?

Marant biedt behandeling en onderzoek onder één dak. Wij zijn uw veelzijdige partner op gebied van Dyslexie, Dyscalculie, Persoonlijke Ontwikkeling & Gedrag en Leren & Studeren. Wij zijn thuis in Onderwijs & Zorg.

Wetenschap en de bevlogenheid van onze behandelaars maakt dat we met kunde en vertrouwen het beste in ieder kind naar boven halen.

We begrijpen dat de ontwikkeling van kinderen soms ingewikkeld is. Ieder kind is uniek en ook ieder kind komt het mooist tot bloei bij specifieke hulp op maat. Dat is precies de kracht van Marant: het kind centraal stellen.

Onze behandelaars lopen graag voorop en kijken vóóruit.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

De vergoede trajecten zijn gericht op kinderen uit het basisonderwijs. Onze particuliere zorg is voor kinderen uit het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Voor de toelating tot dyslexiezorg blijven scholen een belangrijke functie vervullen in het signaleren en het bieden van extra ondersteuning aan kinderen met lees- en spellingproblemen. Dit betekent dat doorverwijzing pas mogelijk is na een intensieve periode van hulp waarbij effect uitblijft. School blijft dus een belangrijke poortwachter in de toeleiding naar dyslexiezorg.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

De diagnostiek en behandeling binnen de dyslexiezorg en basis GGZ worden vergoed door de gemeente Berkelland. Hiervoor moet wel aan criteria worden voldaan, zie hiervoor onze site:  https://www.marant.nl/behandelpraktijk/kennis/komt-een-kind-in-aanmerking-voor-vergoede-dyslexiezorg/

Zoekwoorden

Dyslexie, dyslexiezorg, diagnostiek, onderwijs, zorg, basis GGZ, Marant