Mentorschap Overijssel Gelderland

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Mentorschap Overijssel Gelderland
LOGO HIER
Contactpersoon Henk Rietman
E-mail adres h.rietman@mentorschapog.nl
Adres Waarleskamp 2d Hengelo
Telefoonnummer 06-12356867
Website http://mentorschapog.nl/

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

welzijn, zorg, vrijwilligersorganisatie, belangenbehartiging.

De organisatie wil de belangen voor kwetsbare mensen die dat zelf niet (meer) kunnen en die in hun netwerk niemand hebben d.m.v. goed opgeleide vrijwilligers laten behartigen.

Wat bieden wij aan?

vrijwilligerswerk, voorlichting.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

18-65 jaar, 65-...... jaar, inwoners met verstandelijke beperking, inwoners met een lichamelijke beperking, inwoners met psychiatrische problematiek, Psychogeriatrie problematiek

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Er kunnen eisen gesteld worden aan opleidingsniveau.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Nee, vrijwilligers hebben recht op een onkostenvergoeding.

Zoekwoorden

Vermeld hier de zoekwoorden waarop u vindbaar wilt zijn.