Mio Mondo

From Voormekaar
This is the approved revision of this page; it is not the most recent. View the most recent revision.
Jump to: navigation, search
Mio Mondo
LOGO HIER
Contactpersoon Marian Huiskes
E-mail adres info@mio-mondo.nl
Adres Groothuizenweg 14,

7165AM Rietmolen

Telefoonnummer 06-21500634
Website http://www.mio-mondo.nl

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

Praktijk voor holistische pedagogische begeleiding & therapie voor kinderen, pubers, jong volwassenen en ouders.

Vanuit kennis, inzicht, ervaring, biedt Mio Mondo vol zorg, aandacht en betrokkenheid begeleiding en therapie op maat.

Kindertherapie Praktijk Mio Mondo biedt begeleiding en therapie aan kinderen, pubers en jong volwassenen met psychosociale klachten. Voor kinderen,pubers en jong volwassenen die weinig zelfvertrouwen hebben, een zwak zelfbeeld, angstig zijn, traumatische ervaringen hebben opgedaan, emotieregulering, reductie boosheid, verdrietig zijn, in een scheiding verwikkeld zijn etc. Ook voor diegenen die gediagnosticeerd zijn: ADHD, ADD, PddNOS, Autisme etc. Bij Mio Mondo vindt de begeleiding plaats op een holistische werkwijze. We kijken niet naar één onderdeel van het kind, de mens, maar integreert alles samen. Deze geïntegreerde aanpak zorgt ervoor dat het kind,puber en jong volwassene centraal blijft staan.

Wat bieden wij aan?

Mio Mondo gaat uit van de altijd aanwezige positieve en veranderbare kenmerken van het kind en zijn omgeving. We gebruiken geen standaardpakketen voor onderzoek of begeleiding, maar laat het begeleidingstraject zoveel mogelijk aansluiten bij de vraag en de behoefte van het kind en zijn/haar ouders.

De begeleiding/therapie biedt handvatten om kinderen te helpen in het herstel. Zodat de kinderen op eigen kracht zichzelf kunnen herstellen en een omgeving kunnen opbouwen wat voor hun scheppend is. Dit is de basis voor een gezonde en vreugdevolle ontwikkeling en groei.

Mio Mondo heeft diverse methoden om een breed pakket samen te stellen voor begeleiding op maat. Speltherapie, Ademtherapie, Energetische Kindermassage, Therapeutisch tekenen, BrainGym, KinderYoga, weerbaarheidstraining Bikkels in de dop, assertiviteitstraining 'Krachtige Maatjes', boosheidsreductietraining 'Vrolijke Maatjes'.

  • Al deze therapievormen worden in iedere begeleiding/coaching sessie geïntegreerd.

Mio Mondo biedt individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Tevens bieden we ondersteuning aan de ouders en school, zij worden nauw betrokken in het proces.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Kinderen, pubers, jong volwassenen van 3 t/m 21 jaar. Ouders, opvoeders, school en andere organisaties gerelateerd aan het kind.

Hanteren wij toelating - of uitsluitingscriteria?

N.a.v. het kennismakingsgesprek volgt er een uitgebreide intake.

Na de intake kijken we gezamenlijk welke ontwikkelingspad voor uw kind/puber/jong volwassene het beste is.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Zie voor de kosten & vergoedingen op de website: www.mio-mondo.nl

Zoekwoorden

Kinderen, Pubers, Jong volwassenen, Therapie, Begeleiding, Kindercoaching, Ouderbegeleiding, Kinderyoga, Weerbaarheidstraining, Assertiviteitstraining, BrainGym, Speltherapie, Therapeutisch Tekenen, Ademtherapie, Energetische Kindermassage.