Parlijn

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Parlijn Zorgorganisatie
LOGO HIER
Contactpersoon F. van Slooten
E-mail adres info@parlijn.nl
Adres Kerkstraat 41
Telefoonnummer 0545-843489
Website http://www.parlijn.nl

Wie zijn wij?

Parlijn Zorganisatie is een erkende WTCI zorgorganisatie en is ISO 9001 gecertificeerd. Wij bieden zowel verpleging, verzorging, begeleiding en dagbesteding, dit kan zowel in Zorg in Natura, in PGB en voor particuliere zorg. Parlijn Zorgorganisatie is groot door klein te zijn, wij hebben korte lijnen en zijn flexibel in ons zorgaanbod. Wij leveren geen zorg op maat, maar maatwerk; zorg dat precisie en flexibiliteit vereist van Parlijn.

Wat voor soort organisatie zijn wij?

Wij bieden naast huishoudelijke ondersteuning ook ambulante ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking of kinderen en jong volwassenen die problemen ondervinden als gevolg van hun ontwikkelingsstoornis, bijvoorbeeld een autisme spectrum stoornis (ASS). Daarnaast bieden wij hulp aan mensen met psychosociale problemen, die soms moeite hebben om de draad van het dagelijkse leven op te pakken. Vanuit het vakmanschap hanteren we vier belangrijke waarden: respect, betrouwbaar, betrokken en gedreven. Wij bieden hetgeen wij zelf zouden willen krijgen als we in vergelijkbare kwetsbare omstandigheden zouden verkeren.

Schrijf hier uw tekst

Wat bieden wij aan?

Wij bieden zowel verpleging, verzorging, begeleiding en dagbesteding. Onze dagbesteding biedt eenvoudig de mogelijkheid om ook ‘beschut werk’ aan te bieden. Wij kunnen de deelnemers vanuit hun eigen zelfstandigheid, een goede werkbasis en dag invulling geven. Hierbij gaat het niet om werken alleen maar om ook om zaken als de leef- en woonomstandigheden, financiën en het voedingspatroon. Parlijn heeft ook een dagbesteding 'Parlijn Werkplein' waar licht productiewerk wordt verricht. Dit onderdeel van Parlijn Zorgorganisatie biedt dagbesteding voor deelnemers en leerwerk trajecten aan voor doelgroepen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Als je het fijn vindt om een aantal dagen mee te werken in een bedrijf en/of de weekinvulling af te wisselen met het Wulsloo dan kan dat ook. Wij ondersteunen ook mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.


Welke inwoners zijn bij ons welkom?

mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. kinderen en jong volwassenen die problemen ondervinden als gevolg van hun ontwikkelingsstoornis, bijvoorbeeld een autisme spectrum stoornis (ASS). mensen met psychosociale problemen Niet-aangeboren hersenletsel


Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

•Zorg in natura (de vergoeding voor de zorg wordt direct door de gemeente of het Zorgkantoor betaald) •Persoonsgebonden budget (de vergoeding voor de zorg wordt direct aan jezelf uitbetaald in de vorm van PGB, je koopt de zorg dan zelf direct in en gaat met Parlijn een zorgovereenkomst aan)


Zoekwoorden

Dagbesteding, Ambulante hulpverlening, Thuiszorg, Individuele begeleiding, Activiteiten, doelgroep verstandelijke en/of lichamelijke beperking