Pedagogisch Adviesbureau De Opstap

From Voormekaar
This is the approved revision of this page; it is not the most recent. View the most recent revision.
Jump to: navigation, search
Pedagogisch Adviesbureau De Opstap
LOGO HIER
Contactpersoon Annet Elshof-Harkink
E-mail adres contact@deopstap.com
Adres JW Hagemanstraat 48 Eibergen
Telefoonnummer 0545-287678
Website http://www.deopstap.com/

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

Pedagogisch Adviesbureau De Opstap is een praktijk voor ambulante (gezins)begeleiding. Samen met de ouder(s) en het kind gaan we op zoek naar de behoefte achter het gedrag, die de basis vormen voor de praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk.

Wij bieden gezinsbegeleiding vanuit systemisch perspectief; wij hebben aandacht voor de interactie en patronen in het gezinssysteem.

Wat bieden wij aan?

Voor kinderen/jongeren: individuele begeleiding, emotionele vaardigheidstraining (7-11 jr).

Voor ouders: opvoedingsondersteuning, ouderbegeleiding

Bij gezinsbegeleiding is er aandacht voor zowel ouders als kind(eren).

Onze hulpverlening bevindt zich op het snijvlak van begeleiding en behandeling.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Kinderen en jongeren (0-12 jaar) (12-18 jaar) die problemen hebben met opgroeien en/of op sociaal- emotioneel gebied vastlopen.

Ouders met een hulpvraag m.b.t. ouderschap of opvoeding

Specialismen: psychosociale problematiek (sociaal-emotionele problematiek), AD(H)D en autisme, opvoedingsproblematiek, ouderschapsproblematiek.

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Toelatingscriteria: n.v.t.

Uitsluitingscriteria: verslaving, schulden, verstandelijke beperking

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Indien de gemeente een beschikking afgeeft voor Jeugdhulp zijn er geen kosten verbonden aan onze hulpverlening.

Voor psychosociale hulpverlening bestaat de mogelijkheid van (gedeeltelijke) vergoeding door de zorgverzekeraar vanuit het aanvullende pakket (alternatieve behandelwijzen). Of de zorgverzekeraar vergoed, staat vermeld in de polisvoorwaarden.

Locaties

Wij werken ambulant, dat betekent dat de hulpverlening in principe plaats vindt bij het gezin thuis.

De emotionele vaardigheidstraining vindt plaats in het Gezondheidscentrum Eibergen, waar De Opstap gevestigd is.

Zoekwoorden

Vermeld hier de zoekwoorden waarop u vindbaar wilt zijn. opvoedondersteuning, opvoedingsondersteuning, begeleiding, kind, jongere, puber, ADD, ADHD, autisme, pesten, training, emoties, sociale vaardigheden, omgaan met anderen, sociaal, pdd-nos, ouder, ouders, faalangst, onzeker, boos, woede, angst, bang, eibergen