Praktijk Denktank

From Voormekaar
This is the approved revision of this page; it is not the most recent. View the most recent revision.
Jump to: navigation, search
Praktijk Denktank
LOGO HIER
Contactpersoon L.Y.B. Koster
E-mail adres info@praktijkdenktank.nl
Adres Muraltplein 26, 7271 CC Borculo
Telefoonnummer 0545-224291
Website http://www.praktijkdenktank.nl

Wie zijn wij?

Praktijk Denktank biedt zorg aan kinderen en jongeren in verschillende levensfases en met diverse leer- en gedragsproblemen. Tijdens de ontwikkeling van kinderen kunnen er grote of kleine zorgen ontstaan. De oplossingen zijn niet altijd even eenvoudig en het verdient dan ook meer dan alleen symptoombestrijding of een algemeen advies. Bij Praktijk Denktank is elk kind uniek en verdient daarom advies en ondersteuning op maat. Iedere cliënt heeft zijn/haar eigen verhaal en een persoonlijke reden om zich aan te melden. Daarbij wordt er gewerkt vanuit een cliëntgerichte benadering. De cliënt wordt hierbij gezien als deskundige van zijn of haar leven. Praktijk Denktank gaat er vanuit dat de cliënt zelf de oplossing van het probleem in zich heeft, maar het zich hier niet altijd bewust van is. Samen wordt er gezocht naar oplossingen voor het probleem.

Praktijk Denktank handelt vanuit een positieve benadering, wat wil zeggen dat er gekeken wordt naar de krachten en de mogelijkheden van een kind en niet naar de gebreken. Het is belangrijk dat het kind altijd serieus genomen wordt en dat er goed geluisterd wordt naar het kind zelf. Op deze manier kan er veiligheid, rust en vertrouwen gecreëerd worden en dat is de basis van waaruit er gewerkt kan worden aan balans in de ontwikkeling van een kind. Verder is de inbreng van het kind erg belangrijk, het ontdekken en inzetten van eigen talenten en interesses wordt zeker gestimuleerd. Praktijk Denktank werkt samen met ouders, gezinnen en eventueel scholen (mits gewenst) en biedt daarbij de benodigde ondersteuning. Regelmatig zal er overleg plaatsvinden tussen de schakels zodat de zorg zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd.

De zorg die Praktijk Denktank biedt is resultaat gericht. Om de resultaten zo goed mogelijk zichtbaar te maken worden er handelings- en evaluatieverslagen gemaakt. Goed onderzoek en de juiste begeleiding zijn van essentieel belang om een kind een positieve ontwikkeling te laten doorlopen. De zorg die Praktijk Denktank levert is zo veel mogelijk via een:

Cliëntgerichte benadering Positieve benadering Maatwerk Gestructureerd Met één vaste begeleider Eigen inbreng wordt gestimuleerd Samenwerking met ouders, gezin en eventueel school Resultaatgericht

Wat voor soort organisatie zijn wij?

Praktijk in Orthopedagogiek

Wat bieden wij aan?

Praktijk Denktank biedt zorg aan kinderen en jongeren in verschillende levensfases en met diverse leer- en gedragsproblemen.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Kinderen, jongeren in verschillende levensfases, ouders en scholen.

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Ja, informeer hierover bij de praktijk.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Praktijk Denktank biedt vergoede zorg, pgb zorg en particuliere zorg.

Zoekwoorden

Praktijk Denktank, Orthopedagogiek in de Achterhoek, Trainingen, Sociale Vaardigheidstraining, Weerbaarheidstraining, Faalangstreductie training, Intelligentieonderzoek, Huiswerkcoaching, Huiswerkbegeleidingv