SWV IJssel Berkel

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
SWV IJssel | Berkel
LOGO HIER
Contactpersoon Pauline Kats
E-mail adres info@ijsselberkel.nl
Adres Hogestraatje 3, Zutphen
Telefoonnummer 0575-511259
Website www.ijsselberkel.nl

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

IJssel | Berkel is een samenwerkings verband Passend Onderwijs van 27 schoolbesturen met 102 scholen voor primair (speciaal) onderwijs in de gemeenten Zutphen, Brummen, Lochem, Voorst, Berkelland & een deel van Bronckhorst. Bij IJssel | Berkel werken onderwijscoaches, orthopedagogen en mensen van het expertiseteam.

Onze onderwijscoaches en orthopedagogen ondersteunen scholen in het kader van Passend Onderwijs. Zij hebben regelmatig gesprekken waarbij school, ouders en iemand van het VMT aan tafel zitten om samen te kijken wat het kind, de school én ouders nodig hebben om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Leden van het expertiseteam worden voor een bepaalde tijd ingezet om kinderen specifieke vaardigheden op een breed gebied bij te brengen.

Wat bieden wij aan?

Wij bieden ondersteuning aan scholen in het primair onderwijs die vallen onder het samenwerkingsverband.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Wij richten ons op basisscholen.

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Wij hanteren geen toelatings- of uitsluitingscriteria. Iedere school heeft vanuit ons samenwerkingsverband een onderwijscoach en orthopedagoog toegewezen gekregen. Zij werken voor meerdere scholen in een gebied.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Aan onze diensten zijn geen kosten verbonden. Wij zijn een onderwijsinstelling en werken voor en met de scholen samen.

Zoekwoorden

Vermeld hier de zoekwoorden waarop u vindbaar wilt zijn.