Sensire Thuisbegeleiding

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Sensire Thuisbegeleiding
LOGO HIER
Contactpersoon A. Tetteroo
E-mail adres TBBerkelland@sensire.nl
Adres J.W. Hagemanstraat 48 Eibergen
Telefoonnummer 0314-356449
Website http://www.sensire.nl/

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

zorg

Wij zijn in te zetten bij cliënten voor tijdelijke ondersteuning bij vragen op het gebied van psychische, relationele of financiële aard, werkeloosheid, opvoedingsproblemen, huiselijk geweld of verslaving, dementerende ouderen en hun omgeving. Thuisbegeleiding ondersteunt met praktische hulp verlening aan huis. Thuisbegeleiding biedt ondersteuning bij: • Het aanbrengen van regelmaat en structuur in uw dagelijks leven; • Het bevorderen van de relatie tussen u en uw gezinsleden of huis genoten; • Het omgaan met verlies, angsten en depressies • Het oppakken van het dagelijks leven na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis; • Uw financiële administratie; • Het leren omgaan met veranderingen die te maken hebben met het ouder worden, zoals het afnemen van fysieke kracht en de mogelijkheden en het vermogen om dingen te regelen; • Problemen als gevolg van alcohol- of drugsverslaving; • Het praktisch begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld na een ongeval; • Het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking; • Een zinvolle daginvulling; • Het stimuleren van sociale contacten.


Wat bieden wij aan?

Thuisbegeleiding

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Iedereen, Dat kan variëren van opvoedingsondersteuning, psychosociale ondersteuning tot begeleiding bij het organiseren/structureren van de huishouding, administratie of leren omgaan met een beperking. Thuisbegeleiding ondersteunt het hele gezinssysteem. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de kinderen, met een boterham op, weer op tijd naar school gaan. Of door samen de boel op te ruimen waardoor leefruimte ontstaat. Het doel van thuisbegeleiding is om te zorgen dat de cliënt weer zelfstandig zijn eigen regie weer op kan pakken. De cliënt leert stapsgewijs om zijn dagelijkse activiteiten te structureren, te organiseren en aan te pakken. Hierdoor ontstaat er meer stabiliteit in zijn leven en dat van zijn gezin. Thuisbegeleiding doet dit door wekelijks een aantal uren bij de cliënt thuis te komen en maakt samen met de cliënt een plan van aanpak. Indien nodig verwijst thuisbegeleiding door of werkt nauw samen met andere vormen van hulpverlening.

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

-

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

De cliënt betaald de begeleiding naar draagkracht. Bepaald door het CAK. Succes van thuisbegeleiding • Kortdurend • Preventief • Praktische ondersteuning • Samen aan de slag • Brede aanpak • Eigen kracht • Gericht op het gehele gezin / omgeving

Zoekwoorden

Vermeld hier de zoekwoorden waarop u vindbaar wilt zijn.