Siza

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Siza
LOGO HIER
Contactpersoon SizaEntree
E-mail adres sizaentree@siza.nl
Adres Postbus 532, 6800 AM Arnhem
Telefoonnummer 088 377 91 99
Website http://www.siza.nl/

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

Je eigen leven leiden. Met familie, vrienden, buren en collega’s. Het klinkt heel gewoon, maar het is niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een beperking of chronische ziekte. Bij Siza denken we in mogelijkheden. Wij ondersteunen je bij het organiseren van jouw leven. Verleg met ons je grenzen. Zodat jij zo zelfstandig mogelijk kunt wonen en mee kunt doen in de samenleving.

Wij zijn Siza, hoe kunnen we je helpen?

Wat bieden wij?

We bespreken met je welke ondersteuning je nodig hebt. Wat kun je zelf en wat kun je leren? Heb je mensen om je heen die jou kunnen helpen? Welke vorm van begeleiding of behandeling brengt je verder? Of is een technologische oplossing het antwoord op je vraag?

Onze dienstverlening loopt uiteen van ondersteuning thuis tot logeren of 24-uurszorg in een huis van Siza. We bieden begeleiding en behandeling. En ondersteunen je bij het vinden van een plek om mee te doen, via dagbesteding tot werk in de wijk, leerwerkplekken of coaching en re-integratie.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Wij zijn er voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, niet aangeboren hersenletsel of een aan autisme verwante stoornis. Kinderen, jongeren en volwassenen.

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

We gaan met u in overleg wat wij voor je kunnen betekenen, maar denken ook mee met welke vragen je beter op een andere plek terecht kunt.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Financiering komt vanuit de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet of Wet Langdurige Zorg. Hierbij is mogelijk sprake van een eigen bijdrage.

Zoekwoorden

Vermeld hier de zoekwoorden waarop u vindbaar wilt zijn.