Studietafel

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search

Studietafel - voor hulp bij school en huiswerk is een klein en persoonlijk gerichte onderneming voor bijles & huiswerkbegeleiding.

Studietafel is gevestigd aan de Weidemolenlaan 32 te Lochem, tel. 06 -414 00 118. Uw Tafelheer is Edwin Munnik, gediplomeerd en ervaren leerkracht en Remedial Teacher.

Kinderen van het basisonderwijs kunnen bij Studietafel terecht voor alle voorkomende vakken; leerlingen van het voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor bijles in talen, inclusief Nederlands en eventueel overige vakken (na overleg).

Huiswerkhulp is er voor leerlingen van het middelbaar- of voortgezet onderwijs bij alle op school voorkomende onderdelen.

Voor meer zie ook: www.studietafel.nl