Voormekaar Berkelland

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Voormekaar Berkelland (team Beltrum, team Borculo, team Eibergen, team Neede, team Ruurlo)
LOGO HIER
Contactpersoon Alle medewerkers van de teams
E-mail adres team@vmkbeltrum.nl

team@vmkborculo.nl team@vmkeibergen.nl team@vmkneede.nl team@vmkruurlo.nl

Adres Elk team heeft een eigen uitvliegplek, geen postadres.
Telefoonnummer Beltrum: 0545-250300

Borculo / Geesteren / Gelselaar / Haarlo: 0545-250301 Eibergen / Rekken: 0545-250302 Neede / Rietmolen / Noordijk: 0545-250303 Ruurlo: 0545-250304

Website http://www.sensire.nl

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

Onder het motto ‘vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet’, voeren de Voormekaarteams het beleid uit van de gemeente Berkelland als het gaat om de wet WMO, Jeugdzorg en Participatie. De teams zetten zich in op het sociaal terrein: begeleiding van zorgbehoevende mensen (WMO), jeugdzorg, (passend) onderwijs en re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook proberen ze bewonersinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen waar nodig. De Voormekaarteams werken in een netwerk van inwoners, vrijwilligers, professionals en gemeente aan een andere manier van zorgen voor elkaar. Daarbij gaan ze uit van de eigen kracht en de talenten van de inwoners en niet van de beperkingen. Samenwerking wordt gezocht met zorgaanbieders, hulpverleners, eerstelijnshulp, maatschappelijke organisaties, vrijwillige hulpdiensten, SDOA, scholen, kerken, verenigingen, etc. Daarnaast stemt het Voormekaarteamlid de dienstverlening op elkaar af. Het Voormekaarteam is samengesteld uit professionals die een groot gedeelte van de expertise van zorg en welzijn in huis hebben en generalistisch kunnen werken (1 gezin, 1 plan, 1 coach), maar ook snel specialistische hulp kunnen inschakelen als dit nodig is. Ze worden hierin bijgestaan door adviseurs bij de gemeente die kennis en ervaring hebben op de diverse gebieden waar de teams voor staan. Op dit moment werken in de teams de volgende disciplines: een maatschappelijk werker, een Wmo-consulent, een welzijnsmedewerker en een medewerker cliëntondersteuning (MEE). Andere professionals die nauw verbonden zijn met de Voormekaarteams zijn bijvoorbeeld; een medewerker werk en inkomen, een jeugdverpleegkundige, een thuisbegeleider en een wijkverpleegkundige.

Wat bieden wij aan?

Je kunt het Voormekaarteam benaderen als je vragen of hulp nodig hebt op gebied van wonen, welzijn en zorg: Gezins-/relatieproblematiek, eenzaamheid, problemen bij mobiliteit of vervoer, huishoudelijke hulp waar begeleiding bij nodig is, schuldproblematiek, de weg niet meer weet in hulp- en verzorgingsland Vragen rond begeleiding individueel en in groepsverband,

Maar ook als je: Vrijwilligerswerk wilt doen, initiatieven in de buurt wilt ondernemen, ideeën hebt die de Voormekaargedachte ondersteunen, je in wilt zetten voor een inwoner.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Alle inwoners van Berkelland! Van 0-120 jaar. Mensen met en zonder beperkingen.

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Geen

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

De ondersteuning die de medewerkers van de Voormekaarteams geven is kosteloos. Als er professionele zorg moet worden ingezet kan het kosten met zich meebrengen: eigen bijdrage CAK, eigen bijdrage Ziektekostenverzekering, etc.

Zoekwoorden

Vermeld hier de zoekwoorden waarop u vindbaar wilt zijn.