Voortgemak

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Voortgemak
LOGO HIER
Contactpersoon Maik Wendels en Bea Gorter Bannink
E-mail adres info@voortgemak.nl
Adres Louise de Coligny straat 11b
Telefoonnummer 085-3034202
Website http://www.voortgemak.nl

Wie zijn wij?

YES! coaching & begeleiding is de praktijk van coach en counselor Marga Petstra.

Marga begeleid mensen die op een kruispunt in hun leven staan bij het maken van bewuste keuzes als verandering nodig is.

Wat bieden wij aan?

Counselling is kortweg gezegd: praktische gesprekstherapie. Het is niet hetzelfde als psychologie of psychotherapie maar kent veel overlappingen en overeenkomsten. Het is een vorm van hulpverlening die erop gericht is de persoonlijke belevingswereld van een cliënt te verkennen, de signalen van zijn of haar lichaam te herkennen, de herkomst ervan te achterhalen en oplossingen te vinden die bij de cliënt passen.

Een verschil met psychotherapie is dat de counsellor niet probeert om de persoonlijkheid van de cliënt te veranderen. Counselling gaat niet uit van standaardoplossingen maar is erop gericht ieder de bij hem of haar passende aandacht en begeleiding te geven. Counsellors kunnen eventueel adviseren maar dit is altijd vrijblijvend voor de cliënt. Als cliënt zul je dus altijd ruimte hebben om je eigen oplossingen te vinden. Jij houdt altijd het recht en bent verantwoordelijk om je eigen beslissingen te nemen. Dit zal de counsellor respecteren.

Hoe gaat counselling in zijn werk? Door het aangaan van gesprekken met een counsellor begin je aan een weg waarin je samen bekijkt wat er nu aan de hand is. Jij bepaalt wat je aan bod wilt laten komen en hoe diep je erop in wilt gaan. De gesprekken zijn bedoeld om inzicht te krijgen in je vragen en problematiek zodat je door meer duidelijkheid beter in staat bent om zelf de juiste stappen te zetten en richting kunt geven aan je leven.

Is de stap naar een psycholoog/psychiater/…. voor jou een brug te ver dan is counselling misschien iets wat meer in jouw situatie past. Aan de andere kant kan het juist zo zijn dat je via counselling gesprekken net die ene stap verder kunt maken naar een psycholoog of psychotherapeut, juist doordat je nu het inzicht hebt in je problematiek en weet welke richting je nu in zou kunnen slaan.

3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Counselling gaat over emoties en diepe gevoelens. Het is vaak even wennen om, soms intieme, problemen met een ander te bespreken. De counsellor is een volkomen onafhankelijke partij en gehouden aan strikte geheimhoudingsplicht. Je kunt daardoor vrijuit spreken over je problemen, zonder bang te hoeven zijn voor onbegrip, opinies, vooroordelen of manipulaties.

4. Duur van counselling

Hoe lang je bij een counsellor “in behandeling” blijft hangt af van de klachten waarmee je je meldt. Korte termijn-counselling houdt gemiddeld 1-8 sessies in. Het gaat dan meestal over problemen die urgent zijn, maar geen dieperliggende of chronische achtergrond hebben. Counselling op lange termijn neemt ongeveer 5 tot 20 sessies in beslag maar kan net zo goed langer duren. Het gaat hier over problemen die al een hele tijd spelen en diep ingrijpen in je leven. Er wordt hier niet verwacht dat binnen een zeer korte termijn oplossingen gevonden kunnen worden. Hoe dan ook: een bij jou passende benadering/begeleiding is essentieel.

Counseling is erg op het individu en diens beleving gericht. Het gaat bij counseling dan ook om :

  • verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven.
  • optimaal benutten van tot nu toe ongebruikte mogelijkheden.
  • ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren.

Wij bieden:

Het formuleren van een doel

• Inzicht in je manier van communiceren en wat dit met anderen doet

; • Inzicht in je kwaliteiten en valkuilen;

• Meer werkplezier en resultaat

; • Meer overtuiging en zelfvertrouwen

; • Ontspanning en nieuwe energie.

Het overkomt ons allemaal wel eens. Het loopt thuis of op je werk niet zoals je eigenlijk zou willen. 

Je vraagt je af of je het wel goed aanpakt.

Je zit vast in een specifiek probleem.

Misschien heb je het gevoel dat alles teveel is, je voelt stress, vermoeidheid, vage lichamelijke klachten

of ervaart juist een zekere leegte, een ontevredenheid en mist uitdaging. 

We vragen ons regelmatig af of ons leven de juiste richting opgaat en soms denken we een probleem

niet op te kunnen lossen of moeten soms eerst uitvinden wat het probleem precies is.  

Is het ook tijd om eens een andere draai aan jouw leven te geven? 

Bewust keuzes te maken die bij jou en je situatie passen?

Maak dan een afspraak en bel 0618989729 of mail naar info@yescoach.nl of stuur een FB bericht.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Schrijf hier uw tekst

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

schrijf hier uw tekst

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Schrijf hier uw tekst

Zoekwoorden

Vermeld hier de zoekwoorden waarop u vindbaar wilt zijn.