William schrikker pleegzorg

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
William schrikker pleegzorg
LOGO HIER
Contactpersoon Wilma Burghardt
E-mail adres wburghardt@wsg.nu
Adres Bijlmerdreef 101 Amsterdam
Telefoonnummer 088-5261372
Website http://www.williamschrikkergroep.nl/index1n.php

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

pleegzorg

Wat bieden wij aan?

begeleiding aan pleeggezinnen die een kind in huis hebben die door omstandigheden voor langere of kortere tijd niet meer bij zijn of haar ouders kan wonen, De ouders en/ of hun kinderen hebben een verstandelijke of lichamelijke beperking. Wij streven er naar om kinderen met een beperking een mogelijkheid te geven om in een gezin op te groeien waarbij ouders betrokken zijn.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

0-12 jaar, 12-18 jaar, inwoners met verstandelijke beperking, inwoners met een lichamelijke beperking

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Er is vaak sprake van een maatregel, ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing. De pleeggezinnen stellen zich beschikbaar voor pleegzorg, Er zijn gezinnen uit het netwerk van een jongere, bijv. opa en oma. Er zijn gezinnen die een plekje vrij hebben en ruimte en op deze manier pleeggezin worden. Alle pleeggezinnen worden gescreend en bij een positief resultaat wordt er een contract opgesteld tussen het pleeggezin en de William Schrikker Pleegzorg.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Pleegouders die een pleegkind in huis hebben ontvangen een vastgestelde (door de overheid bepaald) pleegzorgvergoeding.

Zoekwoorden

pleegzorg.