Yes We Can Clinics

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Bedrijfsnaam
LOGO HIER
Contactpersoon Rudi Voet
E-mail adres r.voet@ywcc.nl
Adres St. Gerardusplein 32 Eindhoven
Telefoonnummer 402110311
Website http://www.yeswecanclinics.nl/

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

zorg

Wat bieden wij aan?

behandeling, Yes We Can Clinics werkt vanuit de (positieve) dynamiek van de groep, onze benadering is individueel- en systeemgericht en we werken met een strak kaderend programma. Zo krijgen jongeren, jong volwassenen en hun ouders/verzorgers bij YWCC inzicht in hun gedrag en de achtergronden daarvan. Op die basis ontwikkelen we voor hen nieuwe handvatten om het leven weer op de rit te krijgen.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

13-21 jaar, Als niets meer werkt biedt Yes We Can Clinics voor veel jongeren tussen 13 en 21 jaar met gedragsstoornissen en/of verslavingsproblemen een oplossing. Onze aanpak is voor veel jongeren (zo’n 70 procent van de cliënten) succesvol gebleken. Juist omdat we het niet alleen doen. Succesvolle behandeling vergt een stevige inzet van jongeren zelf en hun ouders/verzorgers.

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Exclusie criteria hebben te maken met: – (klassiek) autisme – onbehandelde psychose – afhankelijkheid van heroïne – dissociatieve stoornis – PTSS met te intrusieve herbelevingen – acute suïcidaliteit – ernstige hechtingsstoornis – forse lichamelijke handicap – eetstoornis met gevaarlijke BMI – wie geen Nederlands spreekt, is moeilijk inpasbaar.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Gemeenten zijn vanaf dan verantwoordelijk voor de jeugdzorg en jeugd ggz voor jongeren tot 18 jaar. Concreet betekent dit dat behandelingen van jongeren tot 18 jaar vanaf die datum worden vergoed door gemeenten. Financiering van zorg voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar blijft een taak van zorgverzekeraars. Voor jongeren vanaf 18 jaar is er daarom niets veranderd.

13 tot en met 17 jaar oud De gemeenten hebben voor 2015 contracten afgesloten met aanbieders voor jeugdhulp en jeugd ggz. Yes We Can Clinics heeft als specialistische jeugd ggz instelling met vrijwel alle gemeenten contracten kunnen sluiten. Dat betekent dat ook in 2015 jongeren uit vrijwel het hele land kunnen worden behandeld. Yes We Can Clinics vraagt toestemming voor de behandeling aan de betreffende gemeente (indien noodzakelijk). Hiervoor is een verwijzing van de huisarts (of het wijk/buurtteam) noodzakelijk. Een gemeente kan een behandeling weigeren.

18 tot en met 21 jaar oud Is de jongere achttien jaar of ouder, dan verandert er door de transitie van de jeugdzorg niets: de vergoeding van de behandeling is en blijft een verantwoordelijkheid van verzekeraars. Wordt een jongere tijdens de behandeling 18 jaar? Dan betaalt de gemeente tot 18 jaar de behandeling en vanaf 18 jaar betaalt de verzekeraar de behandeling.

Behandeling bij Yes We Can Clinics wordt vergoed door bijna alle zorgverzekeraars.

Wij adviseren om bij uw zorgverzekeraar een zogenaamde restitutiepolis af te sluiten. Houd hier rekening mee, bijvoorbeeld als u overweegt van verzekering of zorgverzekeraar te wisselen."

Zoekwoorden

Vermeld hier de zoekwoorden waarop u vindbaar wilt zijn.