Zorgboerderij Hasselo

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Zorgboerderij Hasselo
LOGO HIER
Contactpersoon Anke Scholte van Mast
E-mail adres info@zorgboerderijhasselo.nl
Adres Bellegoorsweg 8 Beltrum
Telefoonnummer 0545-261416
Website http://www.zorgboerderijhasselo.nl/home/

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

Zorgboerderij Hasselo ligt in het landelijk gebied van Beltrum. De zorgboerderij bestaat uit een kalverhouderij met een zorgtak. De zorgtak heeft voorzieningen voor dagbesteding en wonen.  Het werk op de boerderij is een onderdeel van de dagbesteding. De boerderij heeft naast kalveren, ook kippen, schapen, een moestuin, werkplaats,  keuken en woonkeuken/kantine. Voor zorgvragers die 24 uurs-zorg nodig hebben zijn er 6 appartementen in de zorgwoning.

Zorgboerderij Hasselo  heeft een platte organisatiestructuur. Een doelgerichte werkwijze , met korte lijnen, en duidelijke communicatie zorgen voor meer tijd aan daadwerkelijke zorg en het inspringen op (acute) hulpvragen van de zorgvrager. Betrokkenheid, respect en belangstelling, samen met een positieve instelling en een gezonde dosis humor,zorgen voor een prettige werksfeer. 

Wat bieden wij aan?

Zorgboerderij Hasselo ligt in een landelijke omgeving en is kleinschalig, in een huiselijke sfeer opgezet.

Het bieden van rust, ruimte en regelmaat, sociaal activiteiten,nuttig werk, beweging en gezond eten, dragen positief bij aan de gezondheid van de zorgvrager.

De grote variatie aan dagbestedingsactiviteiten bestaan uit dierverzorging, moestuinwerkzaamheden, koken, koffie/thee verzorgen en mogelijkheden voor creatieve activiteiten in de werkplaats of dagbestedingsruimte.

De professionele begeleiding gaat op een tactvolle, geduldige, hulpvaardige manier met de zorgvragers om.

We werken vraaggericht, kijken naar wat iemand nog wel kan. Deze positieve werkwijze, met een gezonde dosis humor, zijn voor zorgvragers en mantelzorgers erg belangrijk.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Op de zorgboerderij komen verschillende doelgroepen. Deze doelgroepen vullen elkaar goed aan. We kijken naar wat iemand nog kan, niet naar wat iemand niet (meer) kan.

De zorgboerderij biedt begeleiding en dagbesteding aan volwassenen de volgende doelgroepen:

-        Mensen met een (licht) verstandelijke beperking

-        (dementerende) Ouderen

-        Mensen met psychische of sociale problemen

-        Mensen met autisme

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Op de zorgboerderij is iedereen van 18 jaar of ouder van harte welkom. ADL activiteiten kunnen wij alleen op sturingsniveau bieden.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

De begeleidingskosten kunnen worden betaald vanuit:

- WLZ; persoongebonden budget (pgb)

- WMO; zorg in natura (zin)

Zoekwoorden

Dagbesteding, zorgboerderij, buitenleven, ouderen, dementie, autisme, verstandelijke beperking, kleinschalig, activiteiten, psychische, sociale problemen