Zorgburo De Liemers

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Zorgburo De Liemers
LOGO HIER
Contactpersoon Louis Sloot
E-mail adres l.sloot@zorgburodeliemers.nl
Adres Kerkstraat 46 Zevenaar
Telefoonnummer 0316533333
Website http://www.zorgburodeliemers.nl/

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

wonen, zorg, onderwijs, belangenbehartiging

Wat bieden wij aan?

scholing, activiteiten, begeleiding individueel, werktrajecten, behandeling, voorlichting. Wij bieden levensloopbegeleiding aan mensen met autisme.

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

inwoners met psychiatrische problematiek

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

-

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

Wij hebben contract met Regio Achterhoek, Arnhem en Nijmegen. Wij hebben contract met UWV voor sociale activering en jobcoaching. We zijn een Wlz toegelaten organisatie.

Zoekwoorden

Vermeld hier de zoekwoorden waarop u vindbaar wilt zijn.