Zorgondernemers Twente

From Voormekaar
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
Jump to: navigation, search
Zorgondernemers Twente
LOGO HIER
Contactpersoon Robert Pieters
E-mail adres rpieters@begeleideropmaat.nl
Adres Hier uw tekst
Telefoonnummer 0640860174
Website http://zorgondernemers-twente.nl

Wie zijn wij?

Wat voor soort organisatie zijn wij?

De coöperatie Zorgondernemers Twente is een samenwerkingsorgaan, waaraan diverse zelfstandige zorgverleners verbonden zijn. De coöperatie levert professionele, resultaatgerichte en flexibele integrale trajecten, voor iedereen die begeleiding of ondersteuning nodig heeft ter verbetering van zelfredzaamheid op alle levensgebieden.

Binnen de coöperatie heeft elk lid zijn eigen inschrijving bij de kamer van koophandel en daarnaast aantoonbare professionaliteit en expertise. Er kan daarom geprofiteerd worden van elkaars kennis en ervaring. De coöperatie is er op gericht om via de meest effectieve weg, de hoogste kwaliteit van zorg mogelijk te maken en flexibel te kunnen aansluiten bij de vragen vanuit de markt. Er kan adequaat ingespeeld worden op de cliënt, door bij elke hulpvraag de juiste begeleider te matchen.

Wat bieden wij aan?

Individuele begeleiding.

Coaching in de thuissituatie en het netwerk van de zorgvrager.

Levensloopbegeleiding; door op de levensgebieden die onbalans veroorzaken, rust en overzicht te creëren, ontstaat er ruimte voor groei en ontwikkeling.

Er wordt begeleiding geboden op de 7 levensgebieden:

  1. zingeving
  2. wonen
  3. financiën en administratie
  4. sociale relaties
  5. lichamelijke gezondheid
  6. psychische gezondheid
  7. werk en activering

Het voordeel van de coöperatie is dat er effectiever gewerkt kan worden, dan vaak het geval is bij (grote) organisaties. Er wordt immers uitsluitend gewerkt met zelfstandige zorgondernemers. Er zijn korte lijnen, geen overbodige overheadkosten, niet of nauwelijks wachtlijsten, geen tijdverspilling aan randzaken, etc. Bij elke zorgvraag kan de meest geschikte hulpverlener gezocht worden, waarna er direct gestart kan worden met de begeleiding. Een zorgvrager heeft dus alleen te maken met zijn/haar vaste begeleider(s).

Welke inwoners zijn bij ons welkom?

Iedereen die baat heeft bij ondersteuning/begeleiding bij zelfstandig leven.

Deze diversiteit betekent dat praktisch alle doelgroepen binnen de gezondheidszorg bedient kunnen worden op het gebied van begeleiding en ondersteuning. Het doel en de werkwijze van de coöperatie is juist om dienend te zijn in het zorgaanbod en effectief in te springen op de ‘vraag’ vanuit de cliënt. Elke zelfstandige zorgondernemer heeft zijn/haar specialiteit en indien gewenst kan men elkaar aanvullen.

Binnen de coöperatie zijn er zorgverleners werkzaam die meertalig zijn. (Turks en Arabisch)

Hanteren wij toelatings- of uitsluitingscriteria?

Er zijn geen specifieke toelatings- of uitsluitingscriteria.

Binnen de coöperatie heeft iedereen zijn/haar specialiteit en kan qua doelgroepen breed ingezet worden.

Zijn er kosten aan de diensten verbonden?

ZIN, PGB of particulier.

Vanuit de WMO geldt er wel vanuit het CAK een eigen bijdrage.

Zoekwoorden

autisme, individuele begeleiding, ambulante begeleiding, ADHD, GGZ, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, WMO, gedragsproblemen, zelfstandige zorgverleners,